Impressie Demonstratie Henschotermeer 12 maart

Op 12 maart hebben gedemonstreerd tegen de plannen voor het Henschotermeer. Zeker 350 mensen waren gekomen om mee te wandelen vanaf Maarn en Woudenberg richting de ingang van het meer. De sfeer was fantastisch. Wat een saamhorigheid en hartverwarmend om te zien hoeveel mensen willen opkomen voor het behoud van natuur, bos en bomen, en het Henschotermeer willen beschermen tegen commercialisering en verstening.

Na aankomst bij de ingang - de twee groepen wandelaars liepen elkaar tegemoet - hielden verschillende mensen een toespraak, waaronder Jolande Baudet, lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug, Moniek van der Graaf, lijsttrekker voor de PvdA/GL in Woudenberg, en Eric Pardon van recreatieterrein Noord West Kanje. SP Zeist had voor ALLE demonstranten taartjes meegenomen. Mark Lie-A-Kwie droeg het gedicht 'Het meer moet meer, meneer' voor en dit werd met groot applaus en gejuich ontvangen.

Vervolgens hebben we een lang menselijk lint gevormd langs de n224 om zo op symbolische wijze het meer te beschermen. Dat leverde indrukwekkende beelden op.

Zie hier het artikel dat in de Woudenberger verscheen over de demonstratie:

https://www.dewoudenberger.nl/lokaal/maatschappelijk/800152/demonstratie-tegen-plannen-henschotermeer

Berichten uit het bos – door M. LAK (mark Lie-A-Kwie)

Het Meer Moet Meer

Het moet meer, veel meer meer meneer.


Dat is wat ik eis meneer, meer!

U wilt ook alleen maar meer,

Ik vraag u dit nog één keer.

Wilt u meer of minder meer?

En dat is niet radicaal meneer.

Dat is doodnormaal meneer.

Ook u wilt vele malen meer.

Niet oeverloos maar meer.


Het moet meer, veel meer meer meneer.

Dat is wat ik eis meneer, meer!


Ook ik wil meer.

Iedereen wil meer.

Maar er is maar één meer

En dat is er straks niet meer

Als u het meer bezet meneer.

Als u het meer bezit.

Dan is het meer niet meer.


Het moet meer, veel meer meer meneer.

Dat is wat ik eis meneer, meer!


Dus steun mijn eis meneer.

Laat het meer, veel meer zijn meneer.

Meer zichzelf zijn.

Geef het meer tijd.

Gun het meer stilte.

Laat het meer met rust.

Dan komt het meer tot leven,

Krijgt het meer inhoud, is het meer waard.

En dat doet het meer goed.


Het moet meer, veel meer meer meneer.

Dat is wat ik eis meneer, meer!